BLUETOOTH BODY FAT SCALE 6 ฟังก์ชั่น WEIGHING SCALE
SIFCALE-3 Bluetooth Body Fat Scale 6 in 1 Weighing Scale
20 พฤษภาคม, 2016
เครื่องวัดความดันโลหิต GPRS พร้อม DCP, ความดันโลหิต 2 in 1, เครื่องวัดน้ำตาลในเลือดพร้อมโปรโตคอลการสื่อสาร, SIFGLUCO-7.2
20 พฤษภาคม, 2016
แสดงทั้งหมด

SIFIT-7.8 เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจอัจฉริยะพร้อม Bluetooth

69$

เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบเรียลไทม์ 24 ชม

ฟังก์ชัน: บันทึกกิจกรรม / ตรวจสอบการนอนหลับ / เตือนการแจ้งเตือน / ป้องกันการสูญหาย / ควบคุมกล้องระยะไกล / HRM

ลงชื่อเข้าใช้ / ลงทะเบียน
0